รายละเอียดของแพทย์

วิภาภรณ์ สุวรรณเวช
ทพญ. วิภาภรณ์ สุวรรณเวช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ Graduare Diploma in Clinical Science ( Endodontics )

นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 09:00 - 15:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 15:00