รายละเอียดของแพทย์

ธีรินทร์ ลิ้มโสภาธรรม
ทพญ. ธีรินทร์ ลิ้มโสภาธรรม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 16:00 ทุกวันจันทร์ที่ 1,3,5 ของเดือน
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 20:00 ทุกวันจันทร์ที่ 2,4 ของเดือน
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00 ทุกวันเสาร์ที่ 2,4 ของเดือน
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 20:00 ทุกวันเสาร์ที่ 1,3,5 ของเดือน