รายละเอียดของแพทย์

สุรเดช พุทธิพรชัย
ทพ. สุรเดช พุทธิพรชัย
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 20:00