รายละเอียดของแพทย์

อภิญญา พฤกษ์แสงสุภร
ทพญ. อภิญญา พฤกษ์แสงสุภร
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 09:00 - 14:00