รายละเอียดของแพทย์

ธัชชัย วิโรจวานิช
นพ. ธัชชัย วิโรจวานิช
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 20:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้