รายละเอียดของแพทย์

ดิษนัย ทัศนพูนชัย
นพ. ดิษนัย ทัศนพูนชัย
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาประสาทวิทยา/หลอดเลือดสมอง
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา
  • วุฒิบัตรอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้