รายละเอียดของแพทย์

ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
นพ. ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต,Divine Word University
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

 


ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้