รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวชวิทยา
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กรณีพิเศษ)
  • Certificate Fellowshio in Marternal-Fetal Medicine, University of Texas ,USA

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ