รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ | ART (Assisted Reproductive Technology) | Reproductive Endocrinologist | Laparoscopic Surgery
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • รองศาสตร์จารย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
การศึกษา
  • 2528 - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์,มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
17:00 - 20:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00
วันศุกร์
-
วันเสาร์
08:00 - 12:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ