พญ.หรรษมน หยกวิจิตร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคทางอายุรกรรมทั่วไป | การใช้ยา | ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
  • แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทยสมาคม
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ