พญ. สุมลทิพย์ ลีลาไว
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ระบบประสาท
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
การศึกษา
  • 2559 - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2562 - วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • สมาคมประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 14:00
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
08:00 - 14:00
หมายเหตุ :
วันเสาร์ออกตรวจ ทุกสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน เวลา 8.00 - 14.00 น. | วันอาทิตย์ออกตรวจ ทุกสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน เวลา 8.00 - 14.00 น.
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ