พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจ | หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
การศึกษา
 • 2535 - 2541 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2547 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์
 • 2549 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • วุฒิบัตรอนุสาขาหัตการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • 1998 Doctor of Medicine
 • 2001 Certificate in Medicine Science, Mahidol University
 • 2004 Diploma of Thai Board of internal Medicine
 • 2006 Diploma of Thai Board of Cardiology
 • 2015 Diploma of Thai Board of Cardiovascular Intervention
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
 • แพทยสภา
 • ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์
 • สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย
 • สมาคมมัณฑนาการโรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
17:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ