พญ. วีราณี เจริญวงศ์ศักดิ์
ตำแหน่ง : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น | ประเมินพัฒนาการเด็ก | ปรับพฤติกรรม | ปรับบุคลิกภาพ | รักษาสมาธิสั้น
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • 2562 ถึง ปัจจุบัน - สถาบันราชานุกูล
  • 2560 ถึง 2562 - สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
  • 2556 - โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรจิตเวชศ่าสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทยสภา
  • สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
14:00 - 17:00
หมายเหตุ :
วันเสาร์ออกตรวจทุกสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน เวลา 14.00 - 17.00 น.
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ