พญ.มานิตา สายธารพรม
ตำแหน่ง : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • สอน CPR สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  • สอนการดูแลผูป่วยฉุกเฉินให้นักศึกษาแพทย์
  • ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ