รศ.พญ. พีระจิตร เอี่ยมโสภณา
ตำแหน่ง : กุมารศัลยแพทย์กระดูก
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิค
ความเชี่ยวชาญ
กระดูกเด็ก
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • โรงพยาบาลศิริราช
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรศัลยกรรมกระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กรรมการอนุสาขากุมารศัลยศาสตร์ออร์โธ

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
17:00 - 19:30
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ