พญ.ประไพ เรืองศิริกูลชัย
ตำแหน่ง : แพทย์ผิวหนัง
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ตจวิทยา
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • อนุมัติบัตรสาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
10:00 - 16:00
วันจันทร์
17:30 - 20:00
วันอังคาร
17:30 - 20:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ