พญ.นภัทร ชิตวรากร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์​โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์​บัณฑิต จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิ​บัตรอนุสาขาโรคระบบการหายใจและ​ภาวะวิกฤติ​โรคระบบการหายใจ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทยสภา
  • แพทยสมาคม
  • สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 15:00
วันจันทร์
-
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
07:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
08:00 - 15:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ