พญ.ธารวิมล เตชเสถียร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคมะเร็ง
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคมะเร็ง | รักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด | ยามุ่งเป้า | ภูมิคุ้มกันบำบัด
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
  • American Society of Clinical Oncology
  • European Society for Medical Oncology

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 20:00
วันศุกร์
08:00 - 17:00
วันเสาร์
08:00 - 17:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ