พญ.ณัฐกานต์ ตั้งสุขสมบูรณ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคเลือด
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคทางโลหิตวิทยา
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • อาจารย์แพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเลือด โรงพยาบาลศิริราช
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • สมาคมโลหิตวิทยา

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 17:00
วันจันทร์
08:00 - 17:00
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
08:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ