พญ. ชญานี สำแดงปั้น
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคมะเร็ง
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคมะเร็ง
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • 2560 ถึง ปัจจุบัน - อายุรแพทย์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  • 2559 ถึง 2560 - อายุรแพทย์โรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
  • มะเร็งวิทยาสมาคม

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00
วันศุกร์
17:00 - 20:00
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ