ผศ.พญ.ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
จักษุวิทยา | กระจกตา | Corneal Surgery | Cataract Surgery
การศึกษา
  • 2531 - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2536 - วุฒิบัตรจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Cornea and Reflective Surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
09:00 - 11:00
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ