นพ.เชาวลิต พัฒนสิริกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • Thai board of General Medicine วิทยาแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วชิรพยาบาล
  • Thai board of Gastroenterology วิทยาแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วชิรพยาบาล
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • Thai Board of Gastroenterology
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
17:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ