นพ.อนันต์ อนันทนันดร
ตำแหน่ง : ประสาทศัลยแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ผ่าตัดโรคทางระบบประสาท สมองและไขสันหลัง
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • 2539 ถึง ปัจจุบัน - ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์
  • แพทยสมาคม
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
17:00 - 19:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ