นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจ | หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล
  • อนุสาขาหัตถการปฎิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคทรวงอก

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 16:00
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ