นพ.วิรุฬห์ ลิขิตเลิศลํ้า
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจ | หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
  • อนุสาขาหัตถการปฎิบัติรักษา โรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคทรวงอก
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
08:00 - 17:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ