นพ.วิทู จันทร์วิเมลือง
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
จักษุวิทยา
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต้อหิน, มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 13:00
วันจันทร์
08:00 - 17:00
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
08:00 - 20:00
วันศุกร์
08:00 - 17:00
วันเสาร์
08:00 - 17:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ