นพ.ปัญญา ทวีปวรเดช
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป | ศัลยศาสตร์เต้านม | ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • พ.ศ.2561 ถึง ปัจจุบัน - ศัลยแพทย์ทั่วไป และศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  • พ.ศ.2559 ถึง 2561 - แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • พ.ศ.2556 ถึง 2559 - ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทยสมาคม
  • สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย
  • ชมรมศัลยแพทย์มะเร็ง (ประเทศไทย)
  • สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 17:00
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ