นพ.ปวริศ สังขันธ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์กระดูกเฉพาะทางข้อสะโพกและข้อเข่า
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า | Hip & Knee Arthroplastry | Portial Condyalr Arthroplasty
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ
  • ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Clinical fellowship Hip & Knee Arthroplasty) โรงพยาบาลตำรวจ
  • 2013 - การฝึกอบรมพิเศษ Attune Symposium, London, UK
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • Hip & Knee Scociety, Thailand

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
12:00 - 17:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ