นพ.ธเนศ จิรอดิศัย
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
จักษุวิทยา | ต้อหิน
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate of Clinical and Research Fellow in Glaucoma, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทยสภา
  • แพทยสมาคม
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
13:00 - 17:00
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ