นพ.ต้นตนัย นำเบญจพล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคเลือด
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคทางโลหิตวิทยา | โรคมะเร็ง | โรคทางอายุรกรรมทั่วไป
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเลือด มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
17:00 - 20:00
วันอังคาร
17:00 - 19:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ