นพ.ดิเรก เจริญกุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์กระดูกเเละข้อ
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์กระดูกเเละข้อ | Total Joint Replacement
การศึกษา
  • 2535 - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยลัยหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคม THAI HIP+Knee
  • สมาชิกสมาคม Thai Sport MED

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 15:00
วันจันทร์
08:30 - 16:00
วันอังคาร
08:30 - 16:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
08:30 - 16:00
วันศุกร์
08:30 - 16:00
วันเสาร์
08:00 - 15:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ