นพ.ชินันดร พุธานานนท์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ข้อสะโพกและข้อเข่า
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า | Hip & Knee Arthroplastry | ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ
  • เฉพาะทางข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Clinical fellowship Hip & Knee Arthroplasty) โรงพยาบาลตำรวจ

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ