นพ.ชาตรี นำเจริญวัฒนกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ความเชี่ยวชาญ
โรคทางอายุรกรรมทั่วไป
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • 2549 ถึง 2550 - แพทย์ใช้ทุนปี 1 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
  • 2550 ถึง 2551 - แพทย์ใช้ทุนปี 2 โรงพยาบาลสมุทรปราการ
  • 2551 ถึง 2552 - แพทย์ใช้ทุนปี 3 โรงพยาบาลชลประทาน
  • 2552 ถึง 2555 - แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • 2556 ถึง ปัจจุบัน - อายุรแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
การศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทยสมาคม
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
14:00 - 20:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ