นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
  • สมาคมโรคจากการนอนหลับ
  • สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
16:00 - 20:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ