นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคระบบทางเดินอาหารและตับ | ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
  • แพทยศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม)
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทยสมาคม
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
12:00 - 20:00
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
หมายเหตุ :
วันอาทิตย์ ออกตรวจเวลา 12.00 - 17.00 น. ที่คลินิกอายุรกรรม | เวลา 17.00 - 20.00 น. ที่ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ