ทพ.โอฬาร สุวรรณเวช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมประดิษฐ์
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • 2537 ถึง ปัจจุบัน - ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลศิครินทร์
  • 2531 ถึง 2534 - อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศรับบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียม

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
09:00 - 16:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
09:00 - 16:00
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ