ทพญ.ธีรินทร์ ลิ้มโสภาธรรม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์) สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
09:00 - 16:00
วันจันทร์
09:00 - 20:00
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
09:00 - 20:00
หมายเหตุ :
วันจันทร์ - ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน เวลา 09.00 - 16.00 น. ; สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน เวลา 09.00 - 20.00 น. | วันเสาร์ - ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน เวลา 09.00 - 20.00 น. ; สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ