ทพญ.ดร. อรุณี ลายธีระพงศ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมเด็ก
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมเด็ก
  • ปริญญาเอก ทันตชีววัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
09:00 - 16:30
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
17:00 - 20:00
วันเสาร์
-
หมายเหตุ :
วันเอาทิตย์ ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,3,4,5 ของเดือน เวลา 9.00 - 16.30 น.
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ