โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด | สาเหตุสำคัญ อาการ และการรักษา

ผู้ที่มีอาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จะรู้สึก “เจ็บหน้าอกเวลาออกกำลังกาย หรือเหนื่อยง่ายกว่าปกติโดยหาสาเหตุไม่ได้”