แพ้ยา..อันตรายกว่าที่คิด

“หลังกินยาแล้วมีผื่นขึ้น” “มีตาบวม ปากบวมหลังกินยา” อาการเหล่านี้ บ่งบอกว่าลูกของท่าน อาจแพ้ยา ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์