แบบบันทึกการนับลูกดิ้น

การดิ้นของทารกมีความสำคัญมากในการบ่งบอกถึงสุขภาพของทารกในครรภ์ ซึ่งคุณแม่สามารถรับรู้ได้ถึงการดิ้นของทารกครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 16-20 สัปดาห์