เป็นนิ่วรักษาอย่างไร? นิ่วรักษาได้หรือไม่?

การผ่าตัดส่องกล้อง วิธีการนี้ให้ผลดีเทียบเท่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง ซึ่งอาการหลังผ่าตัดช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยกว่า แผลหายเร็ว ฟื้นตัวเร็วกว่า