“เบาหวาน” ภัยร้ายที่ถูกละเลย

เรื่องของ “เบาหวาน” มาทำความรู้จักกับโรคเบาหวาน โรคใกล้ตัวที่เราไม่ควรมองข้าม