เช็กอาการเสี่ยงนิ่วในท่อน้ำดี เป็นแล้วรักษาได้อย่างไร?

ท้องอืด แน่นท้อง เสียดท้อง – อาการนิ่วในท่อน้ำดี คล้ายกับโรคกระเพาะอาหาร แต่หากมีอาการดีซ่าน ปัสสาวะเข้ม มีฟองมาก ควรรีบมาพบแพทย์ทันที!