หนูโกรธแล้วนะ! … สอนลูกให้จัดการอารมณ์อย่างไรดี?

หงุดหงิด โกรธ เสียใจ เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ในคนทุกคน แต่ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์นั้นเป็นปกติที่แต่ละคนจะมีไม่เท่ากันใน โดยเฉพาะในเด็กๆ ซึ่งอาจยังไม่สามารถควบคุม หรือจัดการกับอารมณ์ต่างๆได้ดี ทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ เช่น ก้าวร้าว โวยวาย ร้องไห้ ทิ้งตัว ดิ้น หรือพูดคำหยาบคายได้