สุขภาพข้อไหล่ – โรคข้อไหล่ที่พบบ่อย รักษาได้อย่างไร?

ปัญหาสุขภาพข้อไหล่ อาจมาจากการยกของหนักมากเกินไป อายุ หรืออยู่เฉยๆ ก็สามารถเกิดอาการได้ โรคข้อไหล่ที่พบบ่อยอาการเป็นอย่างไร?