สารอาหารสำคัญ เพิ่มพัฒนาการทางสมองให้ลูกรัก

ระบบประสาทเริ่มพัฒนาตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาประมาณ 22 วัน หลังตั้งครรภ์ จนทารกเกิด สมองก็ยังไม่หยุดพัฒนาจนกระทั่งเป็นวัยรุ่น และยังมีการพัฒนาและซ่อมแซมในวัยผู้ใหญ่ ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการพัฒนาสมอง?