“วัคซีนเด็กในยุค COVID-19”

วัคซีนของเด็กในยุคโควิด-19 จำเป็นไหมที่ต้องพาลูกมารับวัคซีนช่วงที่โควิดแพร่ระบาด? วัคซีนชนิดใด เลื่อนได้ เลื่อนไม่ได้?