รู้ทัน ต้อกระจก อาการ สาเหตุ และวิธีการรักษา

ต้อกระจก (Cataract) เป็นภาวะที่เลนส์ภายในลูกตามีความขุ่นขาว จึงทำให้แสงที่จะผ่านเข้าไปในดวงตาไม่สามารถผ่านเข้าไปได้