ปวดท้องแบบนี้ใช่โรคกระเพาะ (อาหารอักเสบ) หรือไม่?

มีอาการปวดแบบรู้สึกปวดแน่น หรือแสบร้อนสัมพันธ์กับมื้ออาหาร โดยส่วนใหญ่ไม่รุนแรง แต่ถ้าปล่อยให้เป็นเรื้อรังจนเกิดภาวะแทรกซ้อน อาจเสียชีวิตได้